የኮሮና ቫይረስ ወረርሺኝን ለመከላከል ኅብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው የመከላከያ ምርቶች አምራች፣ አስመጪ እና አከፋፋይ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር አሰጣጥ ጊዜያዊ የአሠራር መመሪያ፡፡ 2012

የኮሮና ቫይረስ ወረርሺኝን ለመከላከል ኅብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው የመከላከያ ምርቶች አምራች፣ አስመጪ እና አከፋፋይ የብቃት ማረጋገጫ የምስክር አሰጣጥ ጊዜያዊ የአሠራር መመሪያ፡፡ 2012

Medicine and Medical Device Recall Directive 2018

ደህንነቱ፣ ጥራቱና ፈዋሽነቱ ወይም ውጤታማነቱ የተጠበቀ መድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ እንዲቀርብ በማድረግ የህብረተሰቡን ጤና መጠበቅ በማስፈለጉ፤ ማንኛውም መድኃኒትና የህክምና መሳሪያ ደህንነት፣ ጥራትና ፈዋሽነት ወይም ውጤታማነት ጉድለት ሲኖረው፤ የተጭበረበረ፣ የተሳሰተ ወይም የሀሰት ገለጭ ፁሁፍ የተፃፈበት ወይም በሌሎቸ መሰል ጉድለቶች ምክንያት መሰብሰብ ሲያስፈልግ ፈጣን፣ ግልፅ እና ውጤታማ የአሰባሰብ አሰራር ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል፤ የመድኃኒት እና የህክምና መሳሪያ አምራች፣…

GMP inspection directive

WHEREAS, ensuring Compliance with the current Good manufacturing practice of pharmaceutical products is necessary condition for pre and post approval of Marketing Authorization; WHEREAS, it is necessary to ensure products are consistently produced and controlled according to quality standards appropriate to their intended use and as required by the product specification; WHEREAS, it is necessary…